Allemansrecht

Zweden kent een heel mooi en bijzonder recht, namelijk het recht om overal in Zweden te recreëren waar je wilt.

Dat recht heet Allemansrecht, oftewel Allemansrätten.
Iedereen heeft het recht om van het prachtige land te genieten.
Dat betekent dat het je vrij staat je tent op te zetten waar je maar wilt, een duik te nemen in een willekeurig meertje, te gaan wandelen, paardrijden of varen waar het je mooi lijkt of bloemen, bessen of paddenstoelen te plukken uit de vrije natuur.

Er zijn natuurlijk wel voorwaarden gesteld aan het Allemänsrätten
Het is verstandig om je van te voren goed te laten informeren wat wel en niet mag, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Heb respect voor de natuur!
Een van de belangrijkste al zeg ik het zelf. Dat betekent dat het verboden is om de flora of fauna aan te tasten, te beschadigen of te verstoren.
Laat de plek waar je recreëert precies zo achter als je ‘m aangetroffen hebt: dus neem al je afval na je bezoek weer met je mee en gooi het weg in de daarvoor bestemde afvalbakken onderweg.

Als je ergens vrij in de natuur wilt kamperen, is dat vaak geen enkel probleem. Ook niet als het land aan iemand toebehoort. Maar dat is niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaar van het land. Dus kijk even goed om je heen of je niet op een stuk land begeeft dat bijvoorbeeld duidelijk omheind is.
Dat geeft vaak al aan dat het land privé eigendom is.